DOŚWIADCZENIE

Jestem absolwentką stacjonarnych studiów prawa i filologii angielskiej na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Doświadczenie zawodowe zdobywałam równolegle w branży prawniczej i tłumaczeniowej, by od 2013 roku w pełni poświęcić się pracy tłumacza pisemnego i ustnego w parze językowej polski-angielski.

 

Unikalna kombinacja zgłębianych przeze mnie dziedzin akademickich zaowocowała z jednej strony biegłą znajomością języka angielskiego na solidnej podbudowie teoretycznej z zakresu językoznawstwa i przekładu, z drugiej zaś – gruntowną znajomością prawa, doskonałą orientacją w gąszczu pojęć i przepisów prawnych oraz łatwością rozumienia języka prawniczego.

 

Pragnąc połączyć dwa bieguny moich zainteresowań naukowych, a pracę – z pasją, założyłam własną Pracownię Tłumaczeń, początkowo nastawioną na świadczenie specjalistycznych usług w zakresie pisemnych i ustnych tłumaczeń prawniczych.

 

Z biegiem czasu i wraz ze zdobywanym doświadczeniem, wychodząc naprzeciw potrzebom moich Klientów i zapotrzebowaniu na rynku, wyspecjalizowałam się także w przekładzie medycznym, począwszy od kart informacyjnych leczenia szpitalnego i wyników badań po piśmiennictwo naukowe.

 

Na przestrzeni mojej kariery zawodowej przetłumaczyłam ponadto setki stron dokumentów korporacyjnych, urzędowych, farmaceutycznych, biznesowych, naukowych i specjalistycznych (w tym technicznych) oraz marketingowych i reklamowych. Od lat współpracuję także z branżą IT i rozrywkową, świadcząc usługi lokalizacji stron internetowych i gier komputerowych.

 

W mojej pracy za cel stawiam sobie najwyższą jakość i pełną poprawność dostarczanych tłumaczeń oraz dotrzymywanie terminów wyznaczanych przez moich Klientów. Zachęcam do zapoznania się z wachlarzem świadczonych przeze mnie usług. W celu uzyskania bezpłatnej indywidualnej wyceny tłumaczenia, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

 

 

 

USŁUGI

Tłumaczenie pisemne i ustne

Oferuję kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych. Moje stawki zaczynają się już od 35 zł za 1 stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami) lub 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia ustnego. Prowadzę działalność w Poznaniu, ale współpracuję z Klientami z całej Polski i z zagranicy. Obok przekładu prawniczego i medycznego, w którym się specjalizuję, regularnie tłumaczę dokumenty korporacyjne, urzędowe, farmaceutyczne, biznesowe, naukowe i specjalistyczne (w tym techniczne) oraz marketingowe i reklamowe.

Tłumaczenie prawnicze

Translacja tekstów prawniczych z języka polskiego na angielski i odwrotnie często nastręcza trudności związanych z nieprzystawalnością systemów prawnych Polski (system prawa kontynentalnego) i krajów anglojęzycznych (porządek common law). Jako prawnik z wykształcenia, jestem świadoma tych różnic i jednoczesnej konieczności zapewnienia precyzji tłumaczenia. Dokonując przekładu prawniczego, kładę nacisk na jak najtrafniejsze oddanie znaczenia pojęć i instytucji obecnych w jednym systemie prawnym, a nieposiadających ścisłego odpowiednika w drugim.

Tłumaczenie medyczne

Przekład medyczny wymaga ogromnej dbałości o detale i wszechstronnego wykształcenia lingwistycznego, w tym znajomości podstaw łaciny. Niepoprawnie przetłumaczony choćby niepozorny skrót może nieść nieodwracalne konsekwencje. Dlatego współpracuję z doświadczonymi specjalistami z zakresu nauk medycznych, w tym lekarzem, psychologiem i kosmetologiem, konsultując z nimi wątpliwości merytoryczne i językowe. Gwarantuje to pełną poprawność tłumaczenia i wierne oddanie cech „slangu” medycznego, którym posługują się lekarze.

 

Korekta i redakcja

Jako tłumacz, wymagam od siebie pełnej poprawności językowo-stylistycznej oddawanych tłumaczeń i przywiązuję ogromną wagę do ich bezbłędności. Umiejętność tę wykorzystuję również dla celów usług korekty i redakcji, które świadczę w obydwu moich językach roboczych. Korekta polega na identyfikacji i poprawieniu drobnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i literówek. Redakcja z kolei obejmuje nie tylko dogłębną weryfikację językową tekstu, ale także jego spójności logicznej i stylistycznej, a nawet warstwy merytorycznej. Celem redakcji jest zarówno eliminacja błędów językowych, jak i zapewnienie poprawności i komunikatywności przekazu.

Lokalizacja

Lokalizacja polega na tłumaczeniu i adaptacji m.in. oprogramowania, gier komputerowych i stron internetowych do warunków i potrzeb lokalnego rynku. Nie wystarczy tu dosłowne przełożenie słowa po słowie z jednego języka na drugi. Lokalizacja wymaga od tłumacza znajomości realiów kraju, na który dany produkt jest lokalizowany, a także kreatywnej interpretacji tłumaczonych treści. Jestem świadoma, że sukces oferowanych produktów IT czy popularność strony internetowej w dużym stopniu zależą od wysokiej jakości ich lokalizacji. Doskonała znajomość kontekstu językowo- kulturowego krajów anglojęzycznych pozwala mi ją zapewnić.

Transkreacja i konsultacja językowa

Transkreacja, czyli kreatywna translacja, dotyczy najczęściej treści marketingowych i reklamowych. To sztuka przekształcenia tekstu w taki sposób, by spełniał on swoją pierwotną funkcję w nowym środowisku językowo-kulturowym. W procesie transkreacji nie poprzestaję na bezrefleksyjnym „przepisywaniu” z jednego języka na drugi. Zawsze staram się zachować indywidualny charakter tekstu, trafnie przenosząc jego znaczenie w języku polskim, a jednocześnie poszukując rozwiązań językowych, które trafią do odbiorcy myślącego w języku angielskim i zakorzenionego czy to w brytyjskiej, czy w amerykańskiej, czy w australijskiej przestrzeni społeczno-kulturowej.

AKTUALNOŚCI

Witam na mojej nowej stronie!

2015-07-22

Z przyjemnością oddaję do Państwa dyspozycji moją nową stronę internetową. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY


Olga Smoczyńska

+48 792 684 521

olga@smoczynska.com

Facebook

LinkedIn

GoldenLine